PZB oraz DCS Polana Jakuszczycka

 ZAPISY: Zapisy otwarte będą do dnia 15.06.2023 do godziny 12:00 https://www.biathlon.bgtimesport.pl/zawody 

DELEGAT TECHNICZNY: Tomasz Bernat 

KIEROWNIK ZAWODÓW: Kinga Jaworek 

BIURO ZAWODÓW: Biuro zawodów ulokowane jest w budynku technicznym. 

UCZESTNICTWO W ZAWODACH: Prawo do uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy, którzy posiadają licencję PZBiath. 

Zawody rozgrywane są według regulaminu IBU oraz wytycznych PZBiath na sezon letni 2023. 

ODPRAWA TRENERÓW: 16.06.2023 godz. 14:30, II piętro, budynek główny. 

SZKOLENIE SĘDZIÓW: 16.06.2023 godz. 16:30, II piętro, budynek główny

Events by this organizer

Brak wydarzeń